• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Літній оздоровчий період

/Files/images/6eb3c5427922.gif

Нормативне забезпечення :

Законом України “Про дошкільну освіту”( від 11.07.2001р., № 2628-ІІІ, зі змінами від 19.12.2006р., с.23,п.4, зі змінами від 06.07.2010р.) – с. 7, 24;

Положенням про дошкільний навчальний заклад, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003р. №305 – п.25;

Інструктивно – методичні рекомендації МОНмолодьспорту України від 16.03.2012р. № 1/9 – 198 “ Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період ”

Інструктивно – методичні рекомендації МОНмолодьспорту України від 28.05. 2012р. № 1/9 – 413 “ Про організацію фізкультурно – оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період ”

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

З ДОШКІЛЬНИКАМИ У ЛІТНІЙ ПЕРІОД

Методичні рекомендації

1. Діяльність дошкільних навчальних закладів у літній період спрямовується на організацію змістовного, різноманітного буття з метою оздоровлення дітей, забезпечення їхнього активного відпочинку, закріплення, уточнення, розширення запасу набутих упродовж навчального року знань, уявлень про навколишній світ і самих себе, збагачення досвіду застосування практичних умінь, навичок у процесі різних видів дитячої діяльності.

2. Модель календарного планування освітньої роботи з дітьми може бути різною: за режимними моментами, видами діяльності, лініями розвитку тощо.

3. Календарне планування повинно відображати поєднання різних видів і форм організації ігрової, рухової, пізнавальної, предметно-практичної, комунікативно-мовленнєвої, художньої діяльності у чергуванні з побутовими процесами.

4. Календарне планування освітньої роботи здійснюється на тих самих підставах, за такими ж вимогами, що й упродовж усього навчального року, помісячно.

5. Календарному плануванню освітньої діяльності на кожен день передує перспективне планування:- комплексів ранкової гімнастики;- комплексів гімнастики після денного сну;- загартувальних заходів (із зазначенням назв процедур і норм загартування);- форм роботи з батьками (із зазначенням назви заходу, теми і дати проведення).

6. Календарний план роботи передбачає планування навчально-пізнавальної діяльності різного спрямування:- фізичного;- художньо-естетичного (музичні, образотворчі, мовленнєві заняття);- пізнавального (в тому числі і природничі);- мовленнєвого.

7. Протягом літнього періоду доцільно планувати тематичні, комплексні та інтегровані заняття, спрямовані на закріплення, використання дітьми набутих знань, умінь і навичок у практичній діяльності.

8. Щотижня доцільно планувати екскурсії, цільові прогулянки або прогулянки-походи (дитячий туризм) за межі дошкільного закладу (заняття з фізкультури у цей день не проводяться).

9. У ранкові години (до сніданку) можуть проводитися такі види і форми роботи з дітьми:- бесіди;- індивідуальна робота;- спостереження;- дидактичні ігри;- рухливі ігри (малої і середньої рухливості);- конструктивно-будівельні ігри;- трудові доручення, чергування;- самостійна діяльність;- робота із прищеплення навичок самообслуговування.

10. Упродовж дня з дошкільниками організовуються ігри:- сюжетно-рольові;- конструктивно-будівельні;- драматизації, театралізації;- дидактичні словесні;- з іграшками, предметами, картинками;- настільно-друковані;- інтелектуальні;- рухливі сюжетні і безсюжетні, з елементами спортивних ігор та вправ (футболу, баскетболу, городків, бадмінтону, катання на самокатах і велосипедах);- ігри з водою і піском.

11. При організації життєдіяльності дітей у першу і другу половини дня передбачається також проведення:- різних видів праці (у природі, самообслуговування, господарсько-побутова, ручна/художня);- дослідів та спостережень на майданчику, вулиці, у куточку природи, лісі, полі, на луках тощо;- самостійної ігрової, художньої, рухової, пізнавальної, комунікативної діяльності;- індивідуальної роботи з окремими вихованцями чи підгрупами по 2-4 дитини за різними змістовими напрямками освітньої роботи;- читання, розповідання, інсценування творів художньої літератури, бесіди на морально-етичні, побутові, особистісні теми;- різноманітних розваг: показ вистав у ляльковому, настільному, інших видах театру; дитячі концерти; фізкультурні, музичні, літературні дозвілля тощо.

12. У літній період значна увага приділяється плануванню і проведенню освітньої роботи з безпеки життєдіяльності дітей:- правил дорожнього руху;- правил поведінки на вулицях, у транспорті, при зустрічах із незнайомими людьми;- правил безпечної поведінки під час відпочинку на сонці, води, у лісі;- правил користування електричними і газовими приладами;- правил запобігання харчовим отруєнням і кишковим інфекціям та ін.

Консультація для педагогів

Організація прогулянок улітку

/Files/images/268756166618.jpg

Швидко спливає час, іще кілька днів — і літо! Цей період у дошкільників уже традиційно називається «оздоровчим», адже він дає змогу створити найбільш сприятливі умови для удосконалення рухових навичок дітей, розвитку їхніх фізичних якостей, підвищення витривалості, формування високої опірності організму різним захворюванням.

«Сонце, повітря та вода —наші найкращі друзі!»

Літній період — найблагодатніший для фізичного розвитку ді­тей. Саме влітку такі природні фактори, як сонце, повітря та вода, найефективніше впливають на організм людини, зміцнюють здоров'я та підвищують працездатність. Усі ці фактори використову­ються як самостійні засоби загартування організму. Вони підвищу­ють опірність організму до переохолодження та інфекційних захво­рювань, надають йому здатності пристосовуватися до різких метео­рологічних змін.

Під час занять на свіжому повітрі, при сонячній погоді, у воді посилюється ефективність впливу фізичних вправ. Вони виклика­ють у дітей позитивні емоції, підвищують функціональні можливості окремих органів і систем.

Організація прогулянок улітку

Ефективним засобом оздоровлення та фізичного виховання ді­тей є прогулянки, які організовують на ігрових майданчиках, облад­наних для кожної вікової групи. Активна діяльність на прогулянці (ігри, фізкультурні комплекси, спортивні розваги, спостереження, трудова діяльність тощо) загартовує дітей, розвиває їхні рухи, фор­мує фізичні якості, підвищує життєвий тонус і сприяє всебічному розвитку. Тому в літній період варто за­безпечити максимальну тривалість що­денного перебування дітей на свіжому повітрі. Прогулянку здійснюють за будь-якої погоди за виключенням тих випадків, коли склалися небезпечні умови для її проведення. Літня прогулянка особливо важлива, тому що зі зменшенням навчального навантажен­ня діти мають більше часу для самостійної діяльності. З'являється можливість пограти в улюблені ігри, використовуючи обладнання майданчиків, виносні іграшки та посібники, проя­вити свою ініціативу та творчі здібності.

/Files/images/1349263600_02-kopija.jpg

Щоб зробити прогулянку цікавою та змістов­ною, вихователю потрібно ретельно спланувати її. Правильна організація прогулянки передбачає зміну різних видів діяльності (гра, праця, спостере­ження тощо) та забезпечення оптимального рухово­го режиму.

Прогулянки розширюють можливості індивіду­альної роботи вихователя з дітьми. Малорухливих ді­тей варто активізувати, залучати до діяльності, яка сприяє розвитку інтересу до рухливих ігор та вправ, частіше вправляти в тих способах виконання рухів, якими дитина володіє гірше. Активних і рухливих дітей слід пере­ключати на діяльність, яка вимагає точності рухів, уваги та стрима­ності. Але завжди треба враховувати особистий інтерес дитини до певних ігор та вправ.

Улітку варто широко використовувати спортивні ігри та впра­ви: елементи гри в бадмінтон, настільний теніс, городки, волейбол, футбол, катання на велосипеді, самокаті тощо.

Теплий період року сприяє організації з дітьми пішохідних про­гулянок за межі дитячого садка. Правильно організовані пішохідні прогулянки в поле, ліс, парк, сквер допомагають удосконалювати рухові навички та підвищувати витривалість дітей дошкільного ві­ку. Для вихованців молодшої групи прогулянки в один кінець мають тривати 15 — 20 хвилин, для середньої — 20 — 25 хвилин, а для стар­шої — 30 — 40 хвилин. Щоб запобігти перевтомі, варто зупинятися для відпочинку на 2 —3 хвилини через кожні 10 хвилин руху. Під час таких прогулянок діти мають змогу закріпити й удосконалити рухові вміння та навички в природних умовах: піднятися на гірку й збігти з неї, пройти по дереву, яке лежить, по м'якому сипучому піску, перестрибнути з каменя на камінь тощо. У них розвивається спритність, швидкість, витривалість та інші фізичні якості.

Одним із напрямів роботи з фізичного виховання дошкільників улітку є організація спортивно-туристичної роботи. Спортивно-туристичні походи проводять з участю батьків із застосуванням ту­ристичного спорядження. У поході діти можуть у природних умовах удосконалювати навички, набуті в різних життєвих ситуаціях, вправлятися в подоланні перешкод, орієнтуванні на місцевості. Під час пе­реходу до місця стоянки дітям можна давати певні завдання, які по­требують виконання основних рухів: різних видів ходьби й бігу, стрибків, лазіння, вправ на рівновагу тощо. На кінцевому пункті вла­штовують короткий відпочинок з ігровими забавами та сюрпризами, а потім можна організувати активну рухову діяльність із використан­ням природних перешкод, ігор-естафет, різноманітних змагань сі­мейних команд тощо.

Ефективність прогулянки повністю залежить від вихователя. Його досвід і знання мають бути спрямовані на максимальне вико­ристання благодійного впливу природи на здоров'я дитини, а також на попередження всіх небезпек, пов'язаних із сезонними змінами в природі.

Улітку в спекотні дні ліпше організовувати ігри в затіненій зо­ні, де сонячні промені розсіяні. Діти обов'язково мають бути в голов­них уборах. Сонячні ванни проводять строго дозовано під наглядом медичних працівників з урахуванням індивідуальної чутливості дітей до сонця, особливостей стану їхнього здоров'я.

Під час рухової активності в ор­ганізмі людини підвищується тепло­утворення. Якщо ж температура пові­тря перевищує рекомендовані межі, то процес тепловіддачі організмом утруднюється, що призводить до пе­регрівання, порушення теплової рів­новаги. Усе це може сприяти погір­шенню функціонування фізіологіч­них систем, яке не лише знижує ефективність діяльності, але й нега­тивно впливає на здоров'я дитини, сприяє застудним захворюванням. Тому в умовах спекотного клімату при температурі + ЗО °С і вище прогу­лянку в першій половині дня доцільно перенести на більш ранній час, а діяльність, яку передбачали органі­зувати на майданчику, з деякими змінами можна провести й у примі­щенні. Під час колективних бесід, спостережень чи пояснень не ре­комендується ставити дітей обличчям до сонця, бо це негативно впливає на зір і розсіює увагу.

На прогулянці потрібно строго дотримуватися питного режи­му, особливо в спекотні дні. Адже підвищена рухова активність та висока температура повітря сприяють зневодненню організму.

Фактори, що скорочують прогулянку

• порушення режиму дня

• неузгодженість дій вихователя з помічником вихователя

• низький рівень сформованості навичок самообслугову­ вання в дітей

Консультація для педагогів

Форми організації роботи з фізичного виховання влітку

Ефективною формою оздоровчої роботи влітку єфізкультурні заняття на повітрі,їх проводять щоденно під час прогулянок у пер­шій половині дня. Тривалість цих занять така сама, як і у приміщен­ні. Проводять їх з усією групою або з підгрупами дітей. Засвоєння матеріалу на заняттях є основою для всіх фізкультурно-оздоровчих заходів і самостійних вправ та ігор дітей. Тривалість фізкультурних занять на повітрі вихователь визначає сам, установлюючи доцільне співвідношення між організованими та самостійними формами активності дітей.

Фізкультурне заняття єосновною формою навчаннядітей ру­ховим навичкам тарозвиткуфізичних якостей.Зміст занять на пові­тріформують на основі програмових матеріалів із врахуванням результатів весняного обстеження рівня розвитку основних рухів у ді­тей. Поєднання таких занять з ранковою та гігієнічною гімнастикою, рухливими іграми та спортивними вправами на прогулянці дає дітям змогу повністю засвоїти програму розвитку рухів. Фізкультурні заняття мають відрізня­тися динамічністю, швидкою зміною ді­яльності. Високої рухової активності мож­на досягнути, використовуючифронталь­нийігруповий методи організаціїдітей під час виконання основних рухів, доби­раючи відповідні ігри та естафети. Вихід­ні положення не повинні бути стабільни­ми, раз і назавжди закріпленими за дани­ми вправами, їх потрібно періодично змі­нювати.

Зберегти високу працездатністьдітей протягом усього заняття можна завдяки правильному поєднанню навантаження й активного відпочинку: вправи високої інтенсивності (біг, стрибки, рухливі ігри) мають чергуватися з вправами низької й середньої інтенсивності (ходь­ба, перешикування, лазіння, метання, вправи на утримання рівноваги). Улітку варто проводити фізкультурні заняття в різних місцях: на ігровому чи спортивному майданчику, на галявині лісу, березі річки, озера тощо. Це сприяє формуванню у дітей навичок перешикування та орієнтації в просторі за допомогою природних орієнтирів, дає змо­гу створити умови для вдосконалення основних рухів.

Під час фізкультурних занять на прогулянці діти повинні бути одягнені вспортивну форму.Особливу увагу слід звернути навзут­тя:у ньому має бутизручнобігати, стрибати, лазити тощо.

Дуже важливо в літній періодзбагатити руховий досвіддошкіль­ників, удосконалити їхні рухові навички, зміцнити здоров'я. Незамін­ними в розв'язанні цього завдання є рухливі ігри та спортивні вправи.

Виконання дітьми різноманітних рухів у поєднанні з ігровими діями покращує їхній емоційний стан, ефективно впли­ває на діяльність серцево-судинної, ди­хальної та інших систем організму, збуджує апетит і сприяє міцному сну.

Рухливі ігри та спортивні вправи посідають значне місце воптимізації рухової активностідітей, рівень якої та фізіологічна потреба організму в рухах визначаються віком дитини, індивідуальними особливостями цен­тральної нервової системи та станом здоров'я. А правильне використання протягом дня ігор різного ступеня рухливості забезпечує оптимальний руховий режим для кожного вихо­ванця.

Плануючи рухливі ігри,слід ура­хувати їх місце в режимі дня та характер попередньої діяльності дітей. На за­няттях з фізичної культури планують ігри високої рухливості. їх проводять з усією групою в основній частині занят­тя з метою досягнути піку фізичного на­вантаження. У заключній частині занят­тя можна використовувати ігри низької рухливості, щоб зменшити фізичне навантаження й привести орга­нізм у відносно спокійний стан.

Під час проведення рухливих ігор важливо:

  • забезпечити позитивні емоції
  • розкрити потенціальні можливості кожної дитини
  • створити умови для розвитку морально-вольових якостей
  • стимулювати розвиток фізичних якостей

Якщо фізкультурне або музичне заняття проводили в першій половині дня, то рухливі ігри бажано запланувати на середину або кінець прогулянки. Улітку обов'язково проводять ігри високої рухливості: з тривалішим бігом, бігом наввипередки, елементами змагання, стрибками тощо. Такі ігри слід планувати на початку денної прогулянки або після полудня, коли знизилася температура повітря. Під час ранкового прийому та вдень, коли спекотно , до­цільніше проводити нетривалі ігри середньої або низької рухли­вості. А за 10— 15 хвилин до закінчення прогулянки рухливість ді­тей варто обмежити, щоб забезпечити спокійний перехід до обіду та денного сну.

Під час прогулянок для проведення ігор доцільновикористову­вати природні умови.Скажімо, під час гри «Зайці та вовк» гравці можуть ховатися за дерева, кущі, підлазити під низько розміщені гіл­ки, а граючи у гру «Переліт птахів», можуть зістрибувати з колоди або пеньків тощо.

Кiлькiсть переглядiв: 291

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.